Välkommen till Hagaby Villaägareförening

Hagaby är en stadsdel på norr i Örebro. Området utgörs av villa- och radhuskvarter och begränsas i norr av motorvägen E18/E20, i söder av Holmens industriområde, i väster av vattendraget Lillån och i öster av Östra Bangatan och Ringstorp. Hagaby ligger ett stenkast från vattentornet Svampen och korsas av järnvägen som sträcker sig norrut från Örebro.

Hagaby Villaägareförening är en ideell sammanslutning av hushåll belägna i detta område. Föreningens rötter härstammar från år 1922 då Hagaby Nya Koloniförening registrerades. Då som nu är föreningens uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i egenskap av villaägare i Hagaby. Föreningen bevakar och agerar i frågor rörande infrastruktur och säkerhet inom Hagabyområdet och dess omedelbara närhet, men också att verka för trivsel och god grannsämja.

Om du bor i Hagaby ska du självfallet se till att vara medlem. Som medlem ser vi gärna att du hör av dig med synpunkter eller idéer på vilka frågor vi ska jobba med för att göra Hagaby till ett ännu bättre villaområde att bo och trivas i.

Årsavgiften är 100:- och avser hela hushållet. Några argument till varför du ska vara medlem samt även instruktioner hur man blir medlem hittar du under fliken Bli medlem.

Aktuellt

Medlemssidorna uppdaterade»

Informationen uppdaterad 2019-05-19Loppis i Hagaby!

Vi hoppas att det ska kunna genomföras en loppis i Hagaby till hösten! Hagaby Villaägareförening har kontakt med en eldsjäl i området som har startat planering inför ett genomförande till hösten.

Du/Ni som känner att detta är ett uppdrag som ni vill hjälpa till att ro i hamn – ta kontakt med någon i styrelsen så vidarebefordrar vi kontaktuppgifterna till eldsjälen som var först att räcka upp handen.

Informationen uppdaterad 2019-05-18

Vad tycker de politiska partierna?

Hagaby Villaägareförening har protesterat mot planerna i Örebro Kommuns översiktsplan att reservera mark för att anlägga en ny järnväg för godsändamål genom Örebro. Några exempel på våra synpunkter framgår i stycket nedan. Eftersom denna nya godsjärnväg föreslås dras längs E18/E20 genom Örebro påverkas bl.a. Hagaby negativt. Inför valet hösten 2018 önskade vi få svar från de olika politiska partierna gällande deras åsikt i frågan.

Se svaren på: https://www.kandulova.se/fragor/5127

Informationen uppdaterad 2018-09-05

Hagaby Villaägareförenings synpunkter gällande Örebro Kommuns förslag att anlägga ny godsjärnväg genom Örebro:


Inlämnade synpunkter 19 januari 2018


Debattartikel i NA 27 mars 2017»


Artikel i ETC Örebro 28 april 2017


Inslag i SVT 25 april 2017


Inslag i SVT 28 april 2017


Informationen uppdaterad 2018-01-19

Tennisbanorna i Hagabyparken

Örebro Kommun ska renovera tennisbanorna och i samband med det planeras en av banorna ersättas med en basketplan. Fram till 30 september 2017 fanns möjlighet att lämna åsikter kring detta. Enligt löfte kommer även 2 st innebandymål att placeras ut på platsen.

Informationen uppdaterad 2017-10-07

Grannsamverkan

I Hagaby hjälper vi varandra genom att samverka mot brott. Ditt hushåll är väl med?

Läs mer under fliken Aktuella frågor.

Synpunkter/Felanmälan»

Du kan framföra synpunkter och felanmälan till Örebro Kommun på ett enkelt sätt via: http://www.orebro.se/2927.html

Informationen uppdaterad 2014-06-10

I Hagaby håller vi hastigheten!»

Vi måste alla hjälpas åt att hålla hastighetsgränsen i Hagaby. Därför lanserar vi en kampanj i ett försök att förbättra situationen.

Informationen uppdaterad 2013-08-23